بایگانی برچسب: ژوپیتر

بررسی چارت تولد (۳۰۶)

جیوتیش چارت تولد ژوپیتر خورشید

براستی که چارت تولد چنان چراغی ست که مسیر آگاهی را روشن می کند، چارت تولد هر فردی منحصر به او و مانند اثر انگشت است، این چارت چنان نقشه زندگی شماست، که پتانسیل ‌های ضعف، قوت، استعدادها و اتفاقات را درون خود نگه می دارد، با بررسی ۱۲ خانه چارت می توانیم پاسخ تمامی […]