بایگانی برچسب: چارت زندگی

نابغه با محدودیت‌های مالی

✨مال و ثروت همیشه نقطه قوت زندگی انسان بوده است. با این وجود، از چند دهه گذشته این نیاز افزایش قابل توجهی داشته است. در زمان‌های گذشته، به ویژه در جوامع سنتی، مردم نیازی به مبارزه بیش از حد برای اطمینان از شرایط خوب زندگی نداشتند. اگر چه مسائل مالی برای مردم وجود داشت، اما […]

شریک زندگی من (ازدواج) چگونه خواهد بود؟

????بسیاری از افراد نگران این هستند که چگونه ازدواجی خواهند داشت؟ پارتنر آنها و وضعیت ازدواج آنها چگونه خواهد شد؟ آیا براساس چارت تولد ازدواج مناسبی دارند؟ ????با بررسی و مطالعه چارت تولد می‌توان اشاره‌های معقول و مناسبی را در زمینه شریک زندگی شخص دریافت کرد. می‌توان به وسیله سرور خانه‌ی هفتم و قرارگیری آن […]