بایگانی برچسب: پلن مشاوره شغلی

در مشاوره تفسیر چارت شغلی و کسب و کار دقیقا چه مسائلی مطرح می شود؟

با سابقه ۱۰ ساله در این نوع مشاوره، همواره سبک این مشاوره را بهبود بخشیدیم و مفیدترین حالت مربوط به این نوع مشاوره را اجرا نمودیم. در این مشاوره ابتدا کلیات مربوط به چارت تولد شخص مورد بررسی قرار میگیرد، در این بررسی پتانسیل ها، تاثیرا سیارات خوب یا مخرب نیز به طور کلی بررسی […]