بایگانی برچسب: نمونه چارت تولد

بررسی چارت تولد جیوتیش ۲۹۶

چارت تولد نمونه عطارد داشا دوره

در هر دوره ای از زندگی و در تقدیر ما سیاره ای حاکم است، در واقع انرژی آن سیاره روی چارت غالب است و حالت آن سیاره بیشترین مغناطیس تاثیر انرژی را روی زندگی فرد دارد، هنگامی که دوره های اصلی زندگی فرد (ماهاداشا) دچار تغییر می شوند، جریان گسترده ای از تغییرات زندگی فرد […]

مراجع چارت تولد ۲۹۱

در بسیاری از مطالب گذشته به اهمیت دوره های زمانی اشاره کردیم، اینکه در هر دوره ای از زندگی شما انرژی یک سیاره روی شما حکومت می کند، این انرژی می تواند محدودیت هایی را برای شما . به وجود بیاورد و همچنین می تواند باعث این شود که بعضی موفقیت ها آسان بدست بیایند. […]

چارت تولد مراجع ۲۸۹

چارت تولد نمونه بیماری تفسیر مشاوره

تاثیر سیارات روی سلامت روانی شما غیر قابل انکار است، با ترسیم چارت لحظه تولد شما و بررسی اثر سیارات می توان در مورد سلامت روانی و آسیب پذیری چارت را از نظر درگیری با طیف اختلالات روانی مورد سنجش قرار داد، شبه سیاره راهو و سیاره ماه، همچنین سیاره عطارد نقش مهمی را در […]