بایگانی برچسب: نمونه تفسیر

چارت تولد مراجع ۲۸۹

چارت تولد نمونه بیماری تفسیر مشاوره

تاثیر سیارات روی سلامت روانی شما غیر قابل انکار است، با ترسیم چارت لحظه تولد شما و بررسی اثر سیارات می توان در مورد سلامت روانی و آسیب پذیری چارت را از نظر درگیری با طیف اختلالات روانی مورد سنجش قرار داد، شبه سیاره راهو و سیاره ماه، همچنین سیاره عطارد نقش مهمی را در […]

تجربه مراجع ۲۸۸

از روز و لحظه ای که به دنیا آمدید، تولد شما تحت چیدمانی خاص از سیارات خورشید–ماه–مریخ–زحل–عطارد–ونوس–ژوپیتر بوده است و این چیدمان براساس محسابات نجومی موجب می شود که همیشه در دوره ی یک سیاره قرار داشته باشید، حال اگر این سیاره در قدرت قرار داشته باشد روز و روزگاری خوش نصیبتان خواهد شد و […]