بایگانی برچسب: موفقیت

شریک زندگی من (ازدواج) چگونه خواهد بود؟

????بسیاری از افراد نگران این هستند که چگونه ازدواجی خواهند داشت؟ پارتنر آنها و وضعیت ازدواج آنها چگونه خواهد شد؟ آیا براساس چارت تولد ازدواج مناسبی دارند؟ ????با بررسی و مطالعه چارت تولد می‌توان اشاره‌های معقول و مناسبی را در زمینه شریک زندگی شخص دریافت کرد. می‌توان به وسیله سرور خانه‌ی هفتم و قرارگیری آن […]

شناسایی فرد مناسب و سازگار با شما برای ازدواج

اگر در پی یافتن شریک مناسب برای زندگی خود هستید، خواندن این مقاله می‌تواند به شما کمک کند. در این نوشته، برخی نکات مفید در مورد چگونگی بررسی و تحلیل چارت تولد در مورد شریک زندگی شما ارائه شده است. “مِلاپاک” یا “گونا میلاپ” مفهومی عمومی است که بیشتر مواقع برای این کار استفاده می‌شود. […]