بایگانی برچسب: مشکل ازدواچ

چرا تاکنون ازدواج نکرده ام؟

تاخیر مشکل ازدواج چارت تولد

چرا تاکنون ازدواج نکرده ام؟ آیا ازدواج خواهم داشت؟ اگر در این وضعیت هستید شاید تا امروز این اتفاق ناخوشایند را به عوامل زیادی مرتبط کردید، موضوعاتی مثل بدشانسی و بد اقبالی، حسادت دیگران، اثر نیروهای ماروایی و…