بایگانی برچسب: متارکه

آیا باید به ازدواج خود ادامه دهم؟ آیا ازدواج من منجر به طلاق می شود؟

آیا باید به ازدواج خود ادامه دهم؟ آیا ازدواج من منجر به طلاق می شود؟ روابط من با همسرم چگونه است؟ موضوعاتی که میتواند در رابطه ما مشکل آفرین باشد، چیست؟ مشکلات در چه ماه و سال هایی پدیدار خواهند شد؟ در دوران پس از جدایی چگونه به بهترین شکل زندگی کنم؟ زندگی زیر یک […]