بایگانی برچسب: شکست روابط جیوتیش

چرا روابط عاطفی منجر به شکست می‌شود؟ تحلیلی بر اساس جیوتیش

شاید هیچ چیز نتواند به اندازه اختلال در روابط عاطفی یا ازدواج باعث ایجاد مشکل در زندگی انسان شود. حمایت احساسی یکی از نیازهای ضروری زندگی همه ما است و تمام شادی و خوشبختی در زندگی فقط از طریق روابط عاطفی مطلوب در زندگی به دست می‌آید.