بایگانی برچسب: زندگی حرفه ای

چشم‌اندازهای حرفه‌ای و شغلی- درس‌هایی از جیوتیش

شغل جیوتیش ستاره بینی جیوتیش

بیشتر مردم از خود می‌پرسند “آیا این کسب و کار برای من مناسب است؟” یا “آیا من در حرفه درست و مناسب خود کار می‌کنم؟” و پرسش‌هایی شبیه به این موارد که به ویژه در مورد زمینه فعالیت آن‌ها در بُعد حرفه‌ای است. شاید بخواهید ابتدا به این مسئله بپردازیم که مناسب بودن یک عرصه […]