بایگانی برچسب: دوره زمانی

منظور از دوره های زندگی (داشا) چیست؟ از کجا بدانم در چه دوره ای هستم؟

در چارت تولد و تقدیر هر انسانی چندین سیاره در فعالیت قرار دارند، این سیارات نسبت به این که خوب یا بد باشند باعث این می شوند که زندگی شما در مدار خوب یا بد قرار بگیرد.در واقع در هر سن و سالی که هستید یک سیاره حاکم بر دوران (داشا) شماست که بیشترین تاثیر […]