بایگانی برچسب: خلاصه تفسیر چارت

خلاصه چارت مراجع 285

نمونه چارت تفسیر جیوتیش سروش دهقان

وضعیت سیارات در چارت نشان دهنده پتانسیل های بالقوه و بالفعل شما است، در این چارت تولد سیارات زیادی در وضعیت قدرتمند قرار داشتند، سیاره مریخ در وضعیت ۰ درجه قدرت فیزیکی و توان جسمی فوق العاده و توانمندی موفقیت در رشته های ورزشی را به ایشان اعطا کرده بود

خلاصه چارت مراجع ۲۸۴

نمونه چارت استاد سروش دهقان

هنگامی که شما به دنیا آمدید، چیدمانی در آسمان حاکم بوده و این چیدمان از سیارات روی کیفیت خصوصیات اخلاقی و زندگی شما تاثیر می گذارد، در واقع در دانش جیوتیش ما هفت سیاره داریم و هر کدام از این سیارات یک سری موضوعات را تحت حاکمیت خود دارند و اگر سیاره مورد نظر آسیب […]