بایگانی برچسب: تحلیل چارت

تحلیل چارت‌های تولد در مورد ثروت و ازدواج

در میان دیگر ابعاد مهم زندگی همچون شغل، طبیعت، شخصیت، عشق و …، چشم‌انداز مالی نیز نقش مهمی در شرایط ازدواج دارد. برخی از رایج ترین نگرانی ها در این زمینه به این شرح می‌باشند، در این مقاله کوشش شده به این بعد از در ازدواج بپردازیم. •  آیا پس از ازدواج ثروتمند خواهم شد؟ •  آیا […]