بایگانی برچسب: تجربه مراجعین

مراجع متولد ۱۳۷۲

برای اینکه یک فرد بتواند حال خوبی داشته باشد یا اینکه بتواند در زندگی حرفه ای خود موفق باشد، عوامل زیادی دخیل هستند در این چارت تولد سیاره زحل مشکلات و سنگینی هایی را در خانه پدری و وضعیت خانوادگی این شخص بوجود آورده بود و در مورد دوره فعال سازی آن صحبت کردیم. مهم […]