بایگانی برچسب: تجربه تفسیر چارت تولد

تجربه مراجع ۲۸۸

از روز و لحظه ای که به دنیا آمدید، تولد شما تحت چیدمانی خاص از سیارات خورشید–ماه–مریخ–زحل–عطارد–ونوس–ژوپیتر بوده است و این چیدمان براساس محسابات نجومی موجب می شود که همیشه در دوره ی یک سیاره قرار داشته باشید، حال اگر این سیاره در قدرت قرار داشته باشد روز و روزگاری خوش نصیبتان خواهد شد و […]

تجربه مراجع ۲۸۷

چیدمان سیارات در لحظه تولد شما، تاثیر زیادی روی پتانسل های شما دارد، اگر بتوانید این پتانسیل ها را به خوبی درک کنید، می توانید در زمان کمتر، با انتخاب درست، به موفقیت و لذت دست یابید، در علم نجوم جیوتیش، با مفهومی به نام ویموشاتاری داشا( دوره های زمانی زندگی هر فرد) رو به […]