بایگانی برچسب: اهمیت سیاره عطارد

اهمیت عطارد و ماه در چارت مراجع نوجوان

چارت تولد مراجع نوجوان چارت تولد زایجه

وضعیت سیارات عطارد و ماه در لحظه تولد اهمیت زیادی دارد و در صورت آسیب دیدگی این سیارات مشکلاتی زیادی برای صاحب چارت در سنین مختلف بوجود می آید، تصویر چارت متعلق به مراجع نوجوانی است که از سنین پایین چارت او توسط من دیده شد.