بایگانی برچسب: اسطرلاب

بررسی ابعاد حرفه‌ای و شغلی از نظر دانش جیوتیش

بررسی ابعاد حرفه‌ای و شغلی از نظر دانش جیوتیش ????بیشتر مردم از خود می‌پرسند “آیا این کسب و کار برای من مناسب است؟” یا “آیا من در حرفه درست و مناسب خود کار می‌کنم؟” و پرسش‌هایی شبیه به این موارد که به ویژه در مورد زمینه فعالیت آن‌ها در بُعد حرفه‌ای است. شاید بخواهید ابتدا […]

ثروت در ودیک آسترولوژی

ثروت از منظر آسترولوژی با بررسی دو خانه مشخص می‌شود. خانه‌های دوم و یازدهم چارت تولد، این دو خانه هستند. با این حال، خانه‌ی یازدهم را باید مهم‌ترین خانه برای بررسی ثروت شخص به حساب آورد. بیشتر مردم (حتی بسیاری از آسترولوژرها) فکر می‌کنند که برای ثروت باید خانه‌ی دوم دیده ‌شود، اما این تفکر […]

تحلیل چارت‌های تولد در مورد ثروت و ازدواج

در میان دیگر ابعاد مهم زندگی همچون شغل، طبیعت، شخصیت، عشق و …، چشم‌انداز مالی نیز نقش مهمی در شرایط ازدواج دارد. برخی از رایج ترین نگرانی ها در این زمینه به این شرح می‌باشند، در این مقاله کوشش شده به این بعد از در ازدواج بپردازیم. •  آیا پس از ازدواج ثروتمند خواهم شد؟ •  آیا […]