بایگانی برچسب: آموزش رایگان ودیک آسترولوژی

بررسی سیاره ماه و حساسیت های احتمالی در چارت تولد شما

در طول سالیان، افراد زیادی برای تفسیر چارت به من مراجعه کرده اند و از ابعاد گوناگون این افراد را مورد بررسی قرار داده ام، این مقاله به بررسی تاثیر سیاره ماه می پردازد و البته شما نیز می توانید موقعیت سیاره ماه خود را به لطف سرویس جدید و قدرتمند ما به طور صحیح […]