آسترولوژی

نابغه با محدودیت‌های مالی

✨مال و ثروت همیشه نقطه قوت زندگی انسان بوده است. با این وجود، از چند دهه گذشته این نیاز افزایش قابل توجهی داشته است. در زمان‌های گذشته، به ویژه در جوامع سنتی، مردم نیازی به مبارزه بیش از حد برای اطمینان از شرایط خوب زندگی نداشتند. اگر چه مسائل مالی ... ادامه نوشته

یونگ و آسترولوژي

????”آسترولوژی نتیجه جمع آوری تمامی دانش روان شناسی از دوران باستان است.” ????پروفسور کارل گوستاو یونگ ????”در بیشتر مواقع، ما اعتقاد داریم که «خود واقعی ما» در افسانه شخصی ما؛ در داستان زندگی ما خانه کرده است. با این وجود، من فکر می‌کنم که این فکری اشتباه است؛ به ویژه، ... ادامه نوشته