9,000,000 تومان 4,900,000 تومان

مدرس: سروش دهقان
مخاطب: تمامی علاقه‌مندان به یادگیری پیشرفته مبحث پرشنا
تعداد حلسات:‌ 10 جلسه
مدت زمان هر جلسه:‌ 50 دقیقه
شامل 500 دقیقه آموزشی ویديویی +‌جزوه
پیش نیاز: دانش پایه جیوتیش

بسته آموزش حرفه‌ای پرشنا (Prashna)

9,000,000 تومان 4,900,000 تومان