عطارد: سیاره ارتباطات

عطارد، بسیار شبیه به قاصد بالداری از طرف خدایان، با بال های نور می آید و به ما فرمان می دهد سخن بگوییم. ارتباطات، عقل و آگاهی، همه در دامنه عطارد هستند، به طوری که روش ما برای تفکر، و اینکه چگونه فرآیندهای تفکرمان را ایجاد و بیان می کنیم، منطقی و مستدل است. طبیعت متغیر عطاردی، بی قراری و جنبش ذهنی را موجب می شود. اینجا چیزهای پر سر و صدا و تند، سریع اتفاق می افتند. عطارد درباره تیزهوشی، تفکر سریع، امکانات، نظرات، استدلال و توانایی توجیه چیزهاست. انرژی عطارد می تواند خوب یا بد باشد، اما قطعا محرک خواهد بود! این سیاره همچنین ما را بر می انگیزد از مرحله ای به مرحله بعد حرکت کنیم و به پاسخ در هر دو سطح جسمی و روانی دست یابیم. علاوه بر این، انرژی عطارد هم ماهر و هم باهوش است.

عطارد راجع به سفرهای کوتاه است: ملاقات یک همسایه و یا یک دوست در بین شهر، رفت و آمد روزمره، گریز آخر هفته. به طور کلی، خواهر و برادرها و نقل و انتقالات در قلمرو عطارد هستند.

صحبت کردن، نوشتن، کتاب، ارتباطات اینترنتی و یادگیری همه در قلمرو عطارد هستند. این سیاره از ما درخواست می کند خودمان را اغلب و به خوبی ابراز کنیم. به هر حال، زمانی که عطارد عقب می رود (بر می گردد)، ارتباطات ما به چالش کشیده خواهند شد.

عطارد هرگز بیشتر از 28 درجه از خورشید نیست؛ حدود 88 روز طول می کشد تا مدار خود به دور خورشید را کامل کند. این نه انرژی مردانه و نه زنانه است و فرض می کند جنسیت برج درون آن است. عطارد بر هر دو برج جوزا و سنبله حکومت می کند