زهره: سیاره عشق و پول

زهره کلا در مورد لذت، به خصوص لذت مشترک با شخص دیگری است. این سیاره خود را با عشق، روابط عاشقانه و هماهنگی در وابستگی های عاطفی ما، ازدواج، دوستی و پیوندهای دیگر (مانند روابط کسب و کار) ربط می دهد. زهره درباره گسترش شادی و مهربانی است، در حالی که به ما آموزش می دهد چگونه عشق بورزیم و قدردان دیگران و چیزهایی که داریم، باشیم.

ما به لطف انرژی زهره، جذاب به نظر می رسیم و دیگران را جذب می کنیم. معاشرت و در رابطه بودن با دیگران برای این سیاره مهم است. زیبایی نیز به شدت با زهره مرتبط است. هنر (موسیقی، رقص، تئاتر و ادبیات، برای نام بردن چند مورد) و یک حس تنزل زیبایی شناختی در قلمرو زهره.

زهره از ما می خواهد احساسات خود را رها کنیم و در زیبایی جهان خود غرق شویم. این سیاره به طور جدایی ناپذیری با تزکیه، فرهنگ، جذابیت و ظرافت مرتبط است. زهره همچنین به لذتی که ما از دارایی هایمان می بریم، می پردازد. تجملات (جواهرات، نقاشی ها، اتومبیل های گران قیمت)، مواد غذایی و نوشیدنی خوب، یک خانه زیبا و حس تزکیه، همه علایق زهره را ارضا می کنند. این سیاره از ما می خواهد ماهیت چیزها را درک کنیم. این یک جهان نفسانی – نه لزوما جنسی – است که زهره علاقمند آن است.

زهره 225 روز طول می کشد تا مدار خود در دایره البروج را کامل کند؛ هرگز بیش از 47 درجه از خورشید نیست. این یک انرژی زنانه است و هم بر برج ثور و هم برج میزان حکومت می کند