تجربیات استاد

مراجع آقا با شکایت از وضعیت شغلی

مراجع آقا، با شکایت از وضعیت کاری و ناکامی های شغلی فراوان، با بررسی چارت ایشان و مشاهده قران نحسین در خانه شغل( خانه 10) در چارت تولد به ایشان گفت?من حتی از اینکه شما توانستید تا کنون شغلی داشته باشید متعجب?و دوره های از دست دادن ها و مشکلات شغل را در گذشته بیان کرد?و البته راهکارهایی برای از بین بردن نحوست در خانه شغل و پدر. در مورد قدرت تخریب این ترکیب برای ایشان به طور کامل توضیح داد?و دوره های زمانی و غیره را نیز بررسی کردیم. طبق آخرین خبرهای رسیده در مدتی کوتاه اوضاع ایشان بهتر از گذشته است.

راجع خانم با وضعیت شکست های متعدد عاطفی

مراجع خان?با وضعیت شکست های متعدد در روابط عاطفی، به علت هبوط شدید سیاره ونوس در لحظه تولد و البته وضعیت نامناسب ماه، دچار پریشانی ذهنی از یک طرف و آسیب دیدگی ونوس از طرفی دیگر که موجب وابستگی های متعدد و بیمارگونه در روابط عاطفی و ناکامی های پیاپی شده بود، ابتدا با توضیح مفصل در مورد وضعیت و توضیحات این سیارات آسیب دیده، سپس ارایه دوره های زمانی مربوطه و در آخر ارایه راهکارهای سیارات سعی در بهبود وضعیت ایشان داشتیم.

مراجع خانم با تمایلات خودکشی

مراجع خان?تمایلات شدید به خودکشی و حالت های روانی خاص، علت شاکله ماه-کیتو در چارت ایشان بود که به علت نزدیکی درجات به یکدیگر و البته فعال شدن سیاره ماه در مهر ماه سال 1395 ایشان را تا مرض خودکشی برده بود، در صحبت های آغازین سعی نمود?ابتدا ایشان را از وضعیت سیارات و اینکه بخش زیادی از این موضوع به صورت مستقی?حداقل، تقصیر ایشان نیست، مطلع کنم، با کمک هوش ایشان موفق شد?اینکار را عملی کن?و در مرحله دو?در مورد دوره های زمانی و راهکارهای عملی برای سبک کردن این ترکیب صحبت کردیم. در انتها ایشان این اثرات را پذیرفتند و مقرر شد روی استعدادهای خود متمرکز شوند و با استفاده از راهکارها برای بهبود این وضعیت تلاش کنند.

کودک ۶ ساله

مراجع کودک 6 ساله با وضعیت اتصال راهو- مرکوری در طالع، مشکلات شدید در یادگیری، وضعیت بی قراری، دمدمی مزاجی، عد?پایداری، علت این بود که این شاکله در خانه اول چارت واقع شده بود و ایشان در بدو تولد در دوره راهو قرار گرفته بودند، البته آزمایشات پزشکی هیچ دلیلی مشکل دار بودن ایشان نداشت و بنده به والدین کودک عرض کرد?تمامی مشکلات ایشان در 2 سال آینده یعنی دقیقا زمانی که از این دوره زمانی خروج پیدا کنند حل خواهد شد زیرا این شاکله پس خروج از این دوره زمانی غیر فعال خواهد شد.

در دانش جیوتیش هر دوره ای از زندگی به عهده ی سیاره ای است و عمدتا زمانی دچار مشکل می شوی?که در دوره سیاره آسیب دیده قرار داشته باشیم، این مشکلات میتواند درحوزه روابط، سلامتی، مالی و … باشید و البته تنها با راهکارهای مخصوص به سیاره می توان از این عوارض جلوگیری نمود

مراجع خانم با وضعیت کالاسارپا

مراجع خان?با وضعیت کالاسارپا در خانه اول و هفت?(راهو 1 و کیتو 7) دارای مشکل عد?ازدواج که برای ایشان توضیح داد?ازدواج های ایشان به دلیل اینکه کیتو خاصیت عد?دارد، به سرانجا?نمی رسد و تا زمانی که برای بهبود این کارما تلاش نکند، یا ازدواج نخواهند کرد و یا حتی اگر موفق به ازدواج شوند، زندگی آنها به جدایی منجر خواهد شد. در پایان با ارایه راهکارهای مربوطه ایشان را راهنمایی نمودم.

در دانش جیوتیش کیتو مسئول سقط، عد?و انسداد است و در هر مکانی قرار بگیرد، آن قسمت را دچار مشکل می کند.

مراجع خانم با وضعیت اتصال نزدیک نزدیک راهو-ماه

مراجع خان?با وضعیت اتصال نزدیک راهو-ماه در خانه طالع و دچار وضعیت به?ریختگی ذهنی، عد?تمرکز، نیمه کاره رها کردن امور و البته نداشتن آرامش روانی در هر حالتی، علت نوسانات ایجاد شده از طرف راهو و با توجه به قرار گرفتن در دوره این سیاره آسیب دیده دچار عد?پایداری زیاد به لحاظ روانی، با داشتن تاریخ ها و استفاده از مانتراها و سنگ مورد نظر، توانستی?این اثرات را کاهش دهیم.

راجع خانم ۳۷ ساله با وضعیت شرف مریخ

مراجع خان?۳۷ ساله با وضعیت شرف مریخ، شرف عطارد و شرف ونوس . چارت بسیار عالی و قدرتمند، زیبایی در چهره، شادابی جسمانی، نقاش و هنرمند، موفقیت های فراوان در زندگی و بسیار موفق در حوزه شغل، و البته مشکل ایشان در روابط عاطفی بود که رمدی ها و دوره های زمانی مربوطه به ایشان ارایه شد.

مراجع خانم با وضعیت قران نحسین در خانه روابط عشقی

مراجع خان?با وضعیت قران نحسین در خانه عشق(5) و راهو-ونوس شکست های متعدد در روابط عاطفی، در واقع قران باعث شده بود تا روابط ایشان به شکل عجیب و غریبی و عمدتا بدون اینکه حتی ایشان بداند چه مشکلی وجود دارد به فروپاشی منجر شود. علت این امر که قران مورد نظر بود برای ایشان توضیح داد?و راهکارهایی ه?به صورت منطقی و ه?به صورت آسترولوژیکال برای ایشان شرح داده شد.

مراجع آقا با وضعیت حضور ۴ سیاره مخرب

مراجع آقا با وضعیت حضور 4سیاره گجسته در خانه4(مادر و خانه پدری) مشکلات بسیار زیاد که بخش اعظمی از این مشکلات به حضور در آن خانه بر میگشت و اولین راهکار خروج ایشان از منزل پدری بود، البته حضور در دوره های زمانی ناخوب نیز موضوع را تشدید کرده بود، راهکارهای لاز?به ایشان گفته شد.

مراجع خانم با وضعیت طالع ۸

مراجع خان?با وضعیت طالع 8 عجول در انتخاب و تصمی?گیری، ونوس هبوط و البته سروری ونوس در خانه ازدواج اول و دوم، ایشان دارای دو ازدواج ناموفق بودند و در پی ازدواج دوم، سعی نمود?با دادن احتیاط های لاز?از فروپاشی ازدواج سو?جلوگیری کنم.

مراجع خانم ۳ خرداد

روز 3 خرداد با خانمی مشاوره داشتم، به محض دیدن چارت گفت?شما می توانید یک حسابدار، بازرگان، فروشنده، بانکدار و معل?عالی باشید، چراکه سیاره مرکوری در چارت ایشان در اوج قدرت قرار داشت و البته موارد دیگری نیز این موضوع را تایید می کرد، دید?ایشان آهی کشید و گفت بیش از 10 سال از عمرش را صرف هنر کرده و نتوانسته به نتیجه مطلوب برسد، برای ایشان توضیح داد?وقتی سیاره ای در چارت تولد شخصی در حالتی قدرتمند قرار می گیرد، آن شخص در زمینه های مرتبط با سیاره مذکور دارای نبوغ، استعداد ذاتی و توانایی است به این معنا که تلاش کمتر و خروجی بیشتر را برای وی به ارمغان می آورد، ایشان البته بعد از خواندن هنر در دانشگاه و ناکامی های متعدد در شغل و … دوباره در رشته ی حسابداری (یا چیزی مشابه) تحصیل کرده و در بانک مشغول به کار بودند.و از استعداد، توانایی و گشایش کار خود در تعجب . در انتهای مشاوره ایشان فرمودند کاش سالها پیش با دانش جیوتیش آشنا شده بود?تا می توانست?مسیر?را درست تر انتخاب کنم.