چارت تولد این نقشه هوشمند می‌تواند انعکاس دقیقی از وضعیت سلامتی شما باشد. با بررسی سیارات و‌شرایط آسیب دیده می‌توانیم پتانسیل‌های بیماری را به طور زودهنگام تشخیص و برای درمان دوشاها اقدام کنیم. ...

برج لی leo ...

در چارت تولد بسیاری از افراد سیارات آسیب دیده‌ای وجود دارد، پرسش اساسی این است که آیا باید برای آنها نگران باشید؟ پاسخ را در استوری‌ دنبال کنید. ...

در چارت تولد شما چه سیاره یا سیاراتی در برج کنسر قرار دارند؟ ...

در خانه B4 چه می‌گذرد؟

#جیوتیش #ودیک_آسترولوژی #اسطرلاب
...

▫️این نقل قول از ویلیام سامرست موآم به نظر کاملا حقیقت را بیان می‌کند. تنها زمانی توانایی واقعی علمی و دیگر توانایی‌های یک نفر به درستی مورد قضاوت می‌تواند که فرد از نظر مالی مستقل باشد. تحلیل و بررسی چارت تولد از منظر جیوتیش می‌تواند یک تصور منطقی خوب را از نظر مسائل مربوط به حرفه و امور مالی ارائه دهد. بعضی از مردم خیلی زود و در سنین پایین کسب درآمد خود را آغاز می‌کنند. این در حالی است که بعضی از افراد حتی در سنین میان سالی هم در حال مبارزه برای کسب درآمد خواهند بود. بعضی افراد خوب شروع به سودآوری می‌کنند، در حالی که برخی ممکن است حتی در اواخر عمر هم به سختی به امرار معاش و کسب درآمد بپردازند. بعضی از افراد حتی می‌توانند فقط با آموزشی در حد متوسط، ​​درآمدی عالی داشته باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از پتانسیل داشتن تحصیلات عالی دانشگاهی خود نیز به سختی استفاده کنند تا به درآمدی برسند.

🔸راه ثروتمندی در تقدیر شما چگونه است؟

این موارد همگی در سیارات و خانه‌های چارت تولد شما مشخص است و با یک تحلیل و بررسی از منظر جیوتیش می‌توان از آن رمز گشایی کرد؛ البته به شرط این که تمایل به چنین کاری داشته باشید. اولین و مهمترین مسئله در این زمینه، بررسی قدرت سیارات مربوط به حرفه و امور مالی است.
وجود خانه‌های قدرتمند سوم، پنجم و دهم در چارت تولد یک شخص، باعث می‌شود تا او از همان اوایل مشغول شدن به فعالیت‌های حرفه‌ای، با کسب موفقیت به درآمدی خوب برسد. از سوی مقابل، وجود ضعف و آسیب دیدگی در بخشی از این خانه‌ها نیز باعث تاخیر در کسب درآمد و متوقف شدن تلاش‌های شخص در حرفه و عدم توانایی در کسب درآمد مناسب خواهد شد. قدرت خانه‌های دوم و یازدهم، میزان ثروت و رفاه را تعیین می‌کند. خانه‌ی پنجم و نهم در چارت تولد نیز با راحتی در به دست آوردن دستاوردهای مالی ارتباط دارد.

▫️پس از آن، نقش عملکرد دوره سیاره‌ای در طول سال‌های نخستین زندگی حرفه‌ای نیز بسیار مهم است. اگر دوره سیاره‌ای مطلوب و مبارکی در چارت تولد شخص فعال باشد، شخص نتایج مثبتی از تلاش‌های خود به دست خواهد آورد؛ در غیر این صورت، نتایج در تضاد با عملکرد و تلاش‌های وی خواهد بود.
...

♊️ برج جمنای در زودیاک ...

این ترکیب می‌تواند نشان دهنده زیبایی ظاهری در فرد باشد!

#ونوس #خانه_اول #چارت_تولد #ستاره_بینی_ودایی
...

با وضعیت بیماری کرونا و شرایط سخت این روزها، روند یادگیری و آموزش تغییر کرده و بسیاری از افراد علاقه به فعالیت در دسته آموزش پیدا کرده‌اند، آیا می‌دونید آگاهی از چارت تولد می‌تواند با رساندن ریسک به پایین‌ترین حد ممکن ورود شما را به این بازار آسانی بخشد؟ ...

کیتو در خانه دهم B10
#کیتو #ودیک_آسترولوژی
...

سلام سترن 😀

#سترن #زحل #ودیک_آسترولوژی #جیوتیش
...

برج تورث از ۳۰ تا ۶۰ درجه زودیاک ...

توصیه شما برای این چارت چیه؟ چیکار کنه بهتره؟ نقاط ضعف و قوتش چی هست؟

#ودیک_آسترولوژی #جیوتیش
...

خانه دوازدهم (B12) ...

خانه یازدهم در چارت تولد ...

خانه. شغل و موقعیت اجتماعی

این در مورد مقامی است که ما در گروه بندی اجتماعی خود (کار یا حرفه) و در جامعه به عنوان یک کل به دست آورده ایم. در مورد موقعیت، قدرتی که در بر دارد، و در نتیجه، نقشی که ما در جامعه خود داریم، فکر کنید. این خانه همچنین در مورد هر گونه ترفیعی که ما دریافت می کنیم، هر شهرتی که ما ممکن است داشته باشیم و یا خواهیم داشت و انواع کسب و کار و فعالیت ها و مشارکت های اجتماعی که در آن سهیم هستیم، صحبت می کند. با توجه به پیشرفت، این خانه بر روی اینکه ما خودمان را چگونه می بینیم و جامعه به عنوان یک کل ما (و تلاش های ما) را چگونه می بیند، تمرکز دارد. از طریق این خانه، ما روی ابراز کردن خودمان، کار می کنیم.

#چارت_تولد #ودیک_آسترولوژی #شغل_پردرآمد #شغل
...