درباره ما

درباره ما

اسطرلاب مرجعی برای دانش جیوتیش برای ایرانیان است، با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه تحقیق و مشاوره در حوزه مشاوره جیوتیش، اسطرلاب هم اکنون نامی مورد اطمینان برای علاقه مندان این دانش است، آنچه اسطرلاب را از سایرین متفاوت می سازد، پیوند دانش روانشناسی و رفتارشناسی با دانش کهن جیوتیش است، با تجربه بررسی هزاران کیس هم اینک اسطرلاب به تمامی ایرانیان در سراسر جهان مشاوره تفسیر چارت با زبان شیرین پارسی ارایه می دهد. دانش جیوتیش با قدمتی هزاران ساله در تلاش برای کشف ابعادی عمیق از وجود انسان است، با بهره گیری از این دانش و استفاده از روانشناسی متدی خاص را طی سالیان خلق کردیم و از این متد برای جهت دهی افراد در زندگی شخصی، مالی، عاطفی،کاری و هر آنچه نیاز به راهنمایی داشته باشد استفاده نمودیم، امیدوارم با تلاش و دریافت بازخوردهای شما عزیزان بتوانیم گامی هرچند کوچک در راستای دادن معنا به زندگی ایرانیان برداریم.

1395

اسطرلاب
مرجع دانش جیوتیش ایرانیان

1394

ایران جیوتیش
ودیک آسترولوژی برای ایران

1388

ماهاجیوتیش
اولین برای فارسی‌زبانان

Over 10 Years Of Experience
_

۱۰ سال با شما

_
32576+مشاوره موفق
10+سال سابقه
``Astrology is Divine ``Lord Mahavira

“Astrology is Divine “Lord Mahavira