آموزش‌های رایگان چارت تولد

Placeholder

سیارات آسیب دیده در چارت تولد

• سیارات آسیب دیده در چارت تولد شما کدامند؟ 🔸هر سیاره آسیب دیده بخش یا بخش های مهمی را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد و مجموعه تاثیرات مانع راه موفقیت می سوند، اگر چارت تولد را دارید و آموزش ها را دنبال می کنید، زمان آن فرا ... ادامه نوشته