بایگانی ماه: دسامبر 2019

نجوم در مثنوی

موالانا مثنوی جیوتیش آسترولوژي ستاره شناسی

بی تردید مثنوی خلاصه و زبدة عقاید و افکار و حاصل یک عمر تحقیقات علمی و سیر و سلوک روحانی مولاناست (همایی، 1369: 246). این کتاب، وی را به عنوان شخصیتی که در تمامی فنون علمی و ادبی زمان خود سرآمد دیگران بوده است، معرفی می‌کند. با این همه، مولانا تنها به نقل احوال گذشتگان […]

استفاده از ستارگان برای تعیین زمان سروده شدن شعرها

شعر سیاره

دانشمندان دانشگاه تگزاس در آرلینگتون از نرم‌افزار افلاک‌نما برای بازسازی آسمان شب در یونان باستان استفاده کرده‌اند تا زمان دقیق سروده شدن یک شعر را تعیین کنند. دانشمندان دانشگاه تگزاس در آرلینگتون از نرم‌افزار افلاک‌نما برای بازسازی آسمان شب در یونان باستان استفاده کرده‌اند تا زمان دقیق سروده شدن یک شعر را تعیین کنند. محققان […]

بررسی چارت تولد (۳۰۶)

جیوتیش چارت تولد ژوپیتر خورشید

براستی که چارت تولد چنان چراغی ست که مسیر آگاهی را روشن می کند، چارت تولد هر فردی منحصر به او و مانند اثر انگشت است، این چارت چنان نقشه زندگی شماست، که پتانسیل ‌های ضعف، قوت، استعدادها و اتفاقات را درون خود نگه می دارد، با بررسی ۱۲ خانه چارت می توانیم پاسخ تمامی […]

۳۰۵ بررسی دوره ها در چارت مراجع

چارت تولد ایشان را بررسی کردیم و شاید مهمترین چیزی که باید در مورد آن صحبت می کردیم تاثیر سیاره کیتو و دوران پیش روی ایشان بود، در تاریخ ۴ بهمن کیتو ایشان وارد جریان انرژی کیتو می شوند، به طور کلی می دانیم زندگی در دوران کیتو آسان نیست، اما اندازه گیری و بررسی […]