بایگانی ماه: آگوست 2019

آسترولوژی، راهنمای خوشبختی

چارلز اسپورجون (کشیش و نویسنده بریتانیایی) به صراحت بیان کرده است: “این که چقدر داریم مهم نیست، مهم این است که چقدر لذت میبریم، که خوشبختی واقعی همین است. ما تنها از آنچه می‌خواهیم لذت می‌بریم، اما معمولا یک خط مشی از خواسته‌ها را می‌گیریم و نمی‌دانیم که روی کدام بخش از زندگی تمرکز کنیم.” […]

بررسی چارت تولد جیوتیش ۲۹۶

چارت تولد نمونه عطارد داشا دوره

در هر دوره ای از زندگی و در تقدیر ما سیاره ای حاکم است، در واقع انرژی آن سیاره روی چارت غالب است و حالت آن سیاره بیشترین مغناطیس تاثیر انرژی را روی زندگی فرد دارد، هنگامی که دوره های اصلی زندگی فرد (ماهاداشا) دچار تغییر می شوند، جریان گسترده ای از تغییرات زندگی فرد […]