بایگانی ماه: سپتامبر 2018

Analysis of Birth Charts on Wealth and Marriage

Among other important aspects of life such as job, nature, personality, love, etc., the financial perspective also plays an important role in marriage. Some of the most common concerns in this regard are as follows, in this article we will attempt to address this after marriage. • Will I get rich after marriage? • Will […]

تحلیل چارت‌های تولد در مورد ثروت و ازدواج

در میان دیگر ابعاد مهم زندگی همچون شغل، طبیعت، شخصیت، عشق و …، چشم‌انداز مالی نیز نقش مهمی در شرایط ازدواج دارد. برخی از رایج ترین نگرانی ها در این زمینه به این شرح می‌باشند، در این مقاله کوشش شده به این بعد از در ازدواج بپردازیم. •  آیا پس از ازدواج ثروتمند خواهم شد؟ •  آیا […]

تحلیل چارت تولد بروس لی

بروس لی که معرف حضور همتون هست، این شخصیت تا حدی جالب توجه ما ایرانیا بوده که در فرهنگ ما به مثل تبدیل شده( دنبال قاتل بروس لی میگردی؟ ) این افسانه یعنی بروس لی دارای چارت تولد جالبی ست که دعوت می کنیم که تحلیلیش رو مطالعه کنید. این بازیگر شهیر جهانی با قابلیت‌های […]

اهمیت چارت تولد

در زبان سانسکریت به طالع کوندالی می گویند. همچنین به چارت تولد در سانسکریت جانما کوندالی می گویند. زمان دقیق تولد شخص اهمیت زیادی دارد چون سیارات دائم در حال حرکت هستند. چارت تولد یک شخض در واقع، نمودار چیدمان سیارات در لحظه تولد وی می باشد. ستاره بینان می توانند پس از ترسیم چارت […]